Paktofonika Ja to ja

[Rahim](No to zaśpiewajmy coś wesołego) x2 Przeważnie, (przeważnie) zachowuję się poważniePrzeważnie, (przeważnie) nikogo nie drażnięPrzeważnie, (przeważnie) słucham rad uważnie Przeważnie, (przeważnie) nie czuję się odważniePrzeważnie, widać to po mnie wyraźnie Otoczenie nie działa na mnie zakaźnie Poprzez wyobraźnię kreuję własne ja Adekwatne do imienia eR plus A plus Ha Robię co trzaRymuję gdy muzyka gra A Pomysłów we mnie mnóstwo Niczym w worku bez dna Bądź co bądź być sobą to domena ma Pokazy mody i żurnale nie obchodzą mnie wcale Fason swój dobieram sam jak staruszka korale Mam typ osobisty niczym dowód I osobisty powód By czuć się wygodnie, swobodnie Polski rodowód w aktach Opieram się tylko i wyłącznie na faktach [Fokus]Pragnę być nietypowy, niepowtarzalny Jednorazowy i oryginalny [Rahim]Jeśli kopiuję to tylko w punktach ksero Gdy ktoś powiela kogoś Uważam go za zero Mówię prawdę szczerą Bo nie lubię gdy ktoś kłamie Służę pomocą, nie na każde zawołanie Mam własne zdanie i szereg racji Niezmienny niezależnie od miejsca, czasu i akcji[Gutek]Od A do Zet, od Zet do A Ja to ja to jasne jak dwa razy dwa Lata lecą, a ja to wciąż ja i ja[Magik]O nie! Nie zależy mi na tym by być kanonizowanym Ja to ja, więc jako ja chcę być znany Prawdziwym jak prawdziwek, nie jak sweter z anilany Jedną zasadą wciąż motywowany Bądź własną osobą Bądź co bądź sobą Niech twa osoba będzie ozdobą Nie jednorazowo, lecz całodobowo Trafiam białym w czarne jak kulą bilardową Oblicz pole podstawy jaką jest oryginał Lub działania poletko, jeśli jesteś marionetką To wroga sugestia, pożera cię jak bestia Mów do serca bitu, bo tam jest amnestia Od A do Zet, od Zet do A Ja to ja to jasne jak dwa razy dwa Proste jak drut, nigdy nie gram z nut A rymów mam w brud, które trwonię Gdy tylko stanę przy mikrofonie Od mikrofonu strony nie stronię, o nie! [Gutek]Od A do Zet, od Zet do A Ja to ja to jasne jak dwa razy dwa Lata lecą a ja to wciąż ja Od A do Zet, od Zet do A Ja to ja to jasne jak dwa razy dwa Paktofonikę Gutek już zna[Fokus]Technika Fokusonika wynika Z ego wielkiego jak galaktyka Nie brakuje mi żadnego składnika Do mojego ja, skala mnie nie dotyka Pozwolisz, że posłużę się przykładem Jest pewien Smok, który nie jest gadem Podąża śladem serca, a nie za stadem Jego skronie ozdabia tkany wolnością diadem Jego słowa są szczęścia wodospadem Tą oto wodą razem ze składem Zalewa jak ulewa lub zasypuje gradem Chcesz czy nie jesteś dla niego obiadem Robię to co kocham, to nikomu nie szkodzi Robię to no bo to lubię i wiem że wiesz o co mi chodzi Robię to no bo chcę to robić a wiem że to mi wychodzi Chcę i robię, cała reszta mnie nie obchodzi [Gutek]Od A do Zet, od Zet do A Ja to ja to jasne jak dwa razy dwa Lata lecą a ja to wciąż ja Unikam odgrywania kiedy reggae prezentuje W jednym więc celu bądź co bądź operuje A skutek, wierz - 'Peace', pozytywny flowpodpisano Gutek Od A do Zet, od Zet do A Ja to ja to jasne jak dwa razy dwa Lata lecą a ja to wciąż ja Od A do Zet, od Zet do A Ja to ja to jasne jak dwa razy dwa Paktofonikę Gutek już zna

Paktofonika English

[Rahim](Well, let's sing something funny) x2Mostly, (mostly) I behave seriousMostly, (mostly) I don't irritate anybodyMostly, (mostly) I carefully listen to advices Mostly, (mostly) I don't feel braveMostly, you can see it clearlyEntourage doesn't infect meThrough imagination I create my selfAdequate to nameR plus A plus HI do what I have toI rhyme when the music playsI'm one of PfkNot of club AAI have a lot of ideasLike in the bag without bottomBe what be, being myself is my domainFashion shows or fashion magazines don't interest me at allMy manner I select like old woman select corals I've got personal type like IDAnd personal reasonTo feel easily, looselyPolish lineage on fileI base only on facts[Fokus]I want to be atypical, uniqueDisposable and original[Rahim]Even if I copy it is only in Photocopying pointsWhen somebody duplicate someoneI think he's zeroI tell the honest truthBecause I don't like when somebody is lyingI serve with help, not on every callI've got my own opinions and a number of reasonsI'm constant, irrespective of place, time and action[Gutek]From A to Z, from Z to AI am I, it's obvious like two plus twoYears pass and I am still I and me[Magik]And not! I don'r care about be canonizedI am I, so as me I want to be famedTrue like boletus, not like anil sweaterI'm motivated by one ruleBe yourselfBe what be yourselfLet yourself be decorationNot once, but round the clockI hit by white to black like by billiard ballCalculate area of base which is the originalOr plot of activity, if you are a marionetteIt is enemy's suggestion, it devour you like beastTalk to heart of sound, because there's amnestyFrom A to Z, from Z to AI am I, it's obvious like two plus twoIt's straight like wire, I never plays with notesAnd I've got a lot of rhymes, which I wasteJust when I stay at the microphoneI don't avoid side of microphone, no![Gutek]From A to Z, from Z to AI am I, it's obvious like two plus twoYears pass and I am still I and meFrom A to Z, from Z to AI am I, it's obvious like two plus twoYears pass and I am still I and me[Fokus]Technique of Fokusonic arisesFrom ego as big as galaxyI don't miss any elementTo my me, the scale doesn't touch meLet me use the exampleThere's one Dragon, which is not a reptilianHe follow the track of heart, not the herdHis temples are decorated by diadem woven of freedomHis words are waterfall of blissBy this water within its warehouseHe floods as heavy rain or overwhelms by hailEven if you want it or not, you're lunch for himI do what I love to, it doesn't disturb anyoneI do it, because I like it and I know that you know, what I meanI do it, because I want to do it and I know that I do it wellI want and I do, everything else doesn't matter[Gutek]From A to Z, from Z to AI am I, it's obvious like two plus twoYears pass and I am still I and meI avoid playing when I'm representing reggaeSo for one purpose be what be I operateAnd effect, believe - 'Please', positive floSigned: GutekFrom A to Z, from Z to AI am I, it's obvious like two plus twoYears pass and I am still I and meFrom A to Z, from Z to AI am I, it's obvious like two plus twoGutek already knows Paktofonika

[Eminem]May I have your attention please?May I have your attention please?Will the real Slim Shady please stand up?I repeat, will the real Slim Shady please stand up?We're gonna have a problem here..Y'all act like you never seen a white person beforeJaws all on the floor like Pam, like Tommy just burst in the doorand started whoopin her ass worse than beforethey first were divorce, throwin her over furniture (Ahh!)It's the return of the... "Ah, wait, no way, you're kidding, he didn't just say what I think he did, did he?"And Dr. Dre said... nothing you idiots! Dr. Dre's dead, he's locked in my basement! (Ha-ha!)Feminist women love Eminem[*vocal turntable: chigga chigga chigga*] "Slim Shady, I'm sick of himLook at him, walkin around grabbin his you-know-whatFlippin the you-know-who," "Yeah, but he's so cute though!"Yeah, I probably got a couple of screws up in my head looseBut no worse, than what's goin on in your parents' bedroomsSometimes, I wanna get on TV and just let loose, but can'tbut it's cool for Tom Green to hump a dead moose"My bum is on your lips, my bum is on your lips"And if I'm lucky, you might just give it a little kissAnd that's the message that we deliver to little kidsAnd expect them not to know what a woman's clitoris isOf course they gonna know what intercourse isBy the time they hit fourth gradeThey got the Discovery Channel don't they?"We ain't nothing but mammals.." Well, some of us cannibalswho cut other people open like cantaloupes [*SLURP*]But if we can hump dead animals and antelopesthen there's no reason that a man and another man can't elope[*EWWW!*] But if you feel like I feel, I got the antidoteWomen wave your pantyhose, sing the chorus and it goes[Chorus: Eminem (repeat 2X)]I'm Slim Shady, yes I'm the real ShadyAll you other Slim Shadys are just imitatingSo won't the real Slim Shady please stand up,please stand up, please stand up?[Eminem]Will Smith don't gotta cuss in his raps to sell his records;well I do, so fuck him and fuck you too!You think I give a damn about a Grammy?Half of you critics can't even stomach me, let alone stand me"But Slim, what if you win, wouldn't it be weird?"Why? So you guys could just lie to get me here?So you can, sit me here next to Britney Spears?Shit, Christina Aguilera better switch me chairsso I can sit next to Carson Daly and Fred Durstand hear 'em argue over who she gave head to firstYou little bitch, put me on blast on MTV"Yeah, he's cute, but I think he's married to Kim, hee-hee!"I should download her audio on MP3 and show the whole world how you gave Eminem VD [*AHHH!*]I'm sick of you little girl and boy groups, all you do is annoy meso I have been sent here to destroy you [*bzzzt*]And there's a million of us just like mewho cuss like me; who just don't give a fuck like mewho dress like me; walk, talk and act like meand just might be the next best thing but not quite me![Chorus]I'm Slim Shady, yes I'm the real ShadyAll you other Slim Shadys are just imitatingSo won't the real Slim Shady please stand up,please stand up, please stand up?[Eminem]I'm like a head trip to listen to, cause I'm only givin you things you joke about with your friends inside your living roomThe only difference is I got the balls to say itin front of y'all and I don't gotta be false or sugarcoated at allI

[Rahim](Well, let's sing something funny) x2Mostly, (mostly) I behave seriousMostly, (mostly) I don't irritate anybodyMostly, (mostly) I carefully listen to advices Mostly, (mostly) I don't feel braveMostly, you can see it clearlyEntourage doesn't infect meThrough imagination I create my selfAdequate to nameR plus A plus HI do what I have toI rhyme when the music playsI'm one of PfkNot of club AAI have a lot of ideasLike in the bag without bottomBe what be, being myself is my domainFashion shows or fashion magazines don't interest me at allMy manner I select like old woman select corals I've got personal type like IDAnd personal reasonTo feel easily, looselyPolish lineage on fileI base only on facts[Fokus]I want to be atypical, uniqueDisposable and original[Rahim]Even if I copy it is only in Photocopying pointsWhen somebody duplicate someoneI think he's zeroI tell the honest truthBecause I don't like when somebody is lyingI serve with help, not on every callI've got my own opinions and a number of reasonsI'm constant, irrespective of place, time and action[Gutek]From A to Z, from Z to AI am I, it's obvious like two plus twoYears pass and I am still I and me[Magik]And not! I don'r care about be canonizedI am I, so as me I want to be famedTrue like boletus, not like anil sweaterI'm motivated by one ruleBe yourselfBe what be yourselfLet yourself be decorationNot once, but round the clockI hit by white to black like by billiard ballCalculate area of base which is the originalOr plot of activity, if you are a marionetteIt is enemy's suggestion, it devour you like beastTalk to heart of sound, because there's amnestyFrom A to Z, from Z to AI am I, it's obvious like two plus twoIt's straight like wire, I never plays with notesAnd I've got a lot of rhymes, which I wasteJust when I stay at the microphoneI don't avoid side of microphone, no![Gutek]From A to Z, from Z to AI am I, it's obvious like two plus twoYears pass and I am still I and meFrom A to Z, from Z to AI am I, it's obvious like two plus twoYears pass and I am still I and me[Fokus]Technique of Fokusonic arisesFrom ego as big as galaxyI don't miss any elementTo my me, the scale doesn't touch meLet me use the exampleThere's one Dragon, which is not a reptilianHe follow the track of heart, not the herdHis temples are decorated by diadem woven of freedomHis words are waterfall of blissBy this water within its warehouseHe floods as heavy rain or overwhelms by hailEven if you want it or not, you're lunch for himI do what I love to, it doesn't disturb anyoneI do it, because I like it and I know that you know, what I meanI do it, because I want to do it and I know that I do it wellI want and I do, everything else doesn't matter[Gutek]From A to Z, from Z to AI am I, it's obvious like two plus twoYears pass and I am still I and meI avoid playing when I'm representing reggaeSo for one purpose be what be I operateAnd effect, believe - 'Please', positive floSigned: GutekFrom A to Z, from Z to AI am I, it's obvious like two plus twoYears pass and I am still I and meFrom A to Z, from Z to AI am I, it's obvious like two plus twoGutek already knows Paktofonika

tsWhen somebody duplicate someoneI think he's zeroI tell the honest truthBecause I don't like when somebody is lyingI serve with help, not on every callI've got my own opinions and a number of reasonsI'm constant, irrespective of place, time and action[Gutek]From A to Z, from Z to AI am I, it's obvious like two plus twoYears pass and I am still I and me[Magik]And not! I don'r care about be canonizedI am I, so as me I want to be famedTrue like boletus, not like anil sweaterI'm motivated by one ruleBe yourselfBe what be yourselfLet yourself be decorationNot once, but round the clockI hit by white to black like by billiard ballCalculate area of base which is the originalOr plot of activity, if you are a marionetteIt is enemy's suggestion, it devour you like beastTalk to heart of sound, because there's amnestyFrom A to Z, from Z to AI am I, it's obvious like two plus twoIt's straight like wire, I never plays with notesAnd I've got a lot of rhymes, which I wasteJust when I stay at the microphoneI don't avoid side of microphone, no![Gutek]From A to Z, from Z to AI am I, it's obvious like two plus twoYears pass and I am still I and meFrom A to Z, from Z to AI am I, it's obvious like two plus twoYears pass and I am still I and me[Fokus]Technique of Fokusonic arisesFrom ego as big as galaxyI don't miss any elementTo my me, the scale doesn't touch meLet me use the exampleThere's one Dragon, which is not a reptilianHe follow the track of heart, not the herdHis temples are decorated by diadem woven of freedomHis words are waterfall of blissBy this water within its warehouseHe floods as heavy rain or overwhelms by hailEven if you want it or not, you're lunch for himI do what I love to, it doesn't disturb anyoneI do it, because I like it and I know that you know, what I meanI do it, because I want to do it and I know that I do it wellI want and I do, everything else doesn't matter[Gutek]From A to Z, from Z to AI am I, it's obvious like two plus twoYears pass and I am still I and meI avoid playing when I'm representing reggaeSo for one purpose be what be I operateAnd effect, believe - 'Please', positive floSigned: GutekFrom A to Z, from Z to AI am I, it's obvious like two plus twoYears pass and I am still I and meFrom A to Z, from Z to AI am I, it's obvious like two plus twoGutek already knows Paktofonika

Czy mogę prosić o uwagę?Czy mogę prosić o uwagę?Czy prawdziwy Slim Shady, może wstać?Powtarzam, czy prawdziwy Slim Shady, może wstać?Chyba będziemy mieli problem...Zachowujesz się jakbyś nigdy wcześniej nie widział białego człowiekaSzczęka ze zdziwienia na podłodze jak Pam kiedy Tommy przebił się przez drzwii przetrzepał jej tyłek gorzej niż przedtemKiedy pierwszy raz się rozwiedli rzucał nią po meblach(Ahh!)To powrót..."Czekaj, niemożliwe, chyba żartujesz,On nie powiedział tego, co myślę że powiedział, co nie?"I Dr. Dre powiedział...Nic, idioci!Dr. Dre nie żyje, zamknięty w mojej piwnicy!(ha-ha!)Feministki kochają Eminema[przygrywka:chigga chigga chigga]"Slim shady, nie mogę na niego patrzećPopatrz na niego, chodzi w kółko chwyta swojego sam wiesz copodrzuca wiesz kogo," "Tak, ale mimo to jest milutki!"Tak, prawdopodobnie mam parę luźnych śrubek w głowieAle to nie jest gorsze niż to, co dzieje się w sypialni twoich rodzicówCzasami chcę iść do telewizji i wyluzować, ale nie mogęChoć Tom Green posuwa martwego łosia"Mój zadek jest na twoich ustach, mój zadek jest na twoich ustach"I przy odrobinie szczęścia może mnie w niego pocałujeszI to jest wiadomość, którą dostarczamy małym dzieciomI oczekujemy od nich, żeby nie wiedziały co to jest damska łechtaczkaOczywiście, że będą wiedziały co to jest stosunekZanim nawet będą w czwartej klasieMają kanał Discovery, no nie?"Nie jesteśmy niczym innym tylko ssakami..."Cóż, niektórzy z nas są kanibalamiKtórzy tną innych ludzi otwierają ich jak melony[SLURP]Ale skoro możemy dymać martwe zwierzęta i antylopyTo nie ma powodu żeby dwóch mężczyzn nie mogło być razem[EWWW!] Ale jeśli się czujesz tak jak ja, to mam antidotumKobiety, machajcie rajstopami, śpiewajcie refren, a leci on tak:[refren x2]Jestem Slim Shady, tak jestem prawdziwy ShadyWszyscy inni Slim Shady są tylko imitacjąWięc czy prawdziwy Slim Shady mógłby wstać?Proszę,wstać, proszę wstać?Will Smith nie musi bluzgać w swoim rapie żeby sprzedać swoje nagraniaJa muszę, więc pierdolić go i ciebie też!Myślisz, że przejmuję się Grammy?Połowa krytyków nie jest nawet w stanie mnie strawićCo dopiero ze mną wytrzymać!"Ale Slim, co jeśli wygrasz, czy to nie bedzie dziwne?"Czemu? skłamalibyście tylko po to abyście mogli posadzić mnie tutaj obok Britney Spears?Cholera, Christina Aguilera lepiej zamień miejscaŻebym mógł siedzieć obok Carson Daly i Freda Durstai słuchać ich sprzeczek komu obciągneła pierwszemuTy mała suko, krytykujesz mnie w MTV"tak jest milutki, ale chyba jest żonaty z Kim, hihi!"Powinienem ściągnąć jej muzykę na MP3I pokazać całemu światu jak dajesz Eminemowi chorobę weneryczną [AHHH!]Rzygać mi się chce, jak na was patrzę, grupy dziewczynek i chłopcówNic tylko mnie wkurzaciewięc zostałem tu wysłany by was zniszczyć [bzzzt]I jest milion takich jak jaKtórzy klną jak ja, mają wszystko w dupie jak ja,Ubierają się jak ja, chodzą, mówią i zachowują się jak jaI też są super ale nie tak jak ja![refren]Stymuluję cię mentalnie gdy mnie słuchasz, bo mówię o tym,o czym ty żartujesz po cichu z przyjaciółmiJedyna różnica jest taka, że ja mam jaja żeby powiedzieć to przed wszystkimibez bycia fałszywym ani nie słodzącPo prostu biorę mikrofon i wszystko z siebie wypluwamCzy zgodzisz się z tym, czy nie, ja po prostu [ERR] Sram na toLepiej niż 90% raperów to potrafięZastanawiasz się dlaczego dzieciaki łykają te albumy jak valiumTo zabawne; jeśli utrzymam to tempo to mając 30 latBędę jedynym podopiecznym domu starców, który flirtujePodszczypując tyłki pielęgniarek kiedy się masturbuję ale cała torba viagry nie działaI każdy to czający się Slim Shady Mógłby pracować w Burger King, plując na twoje krążki cebulowe [HACH] Albo okrążać parkingKrzycząc "Gówno mnie to obchodzi!"Z opuszczonymi szybami i włączonym systememWięc czy prawdziwy Slim Shady mógłby wstać?I wystawić jeden z tych palców z obu rąk?I być dumnym z tego, że jest pozbawiony zmysłow i kontroliI jeszcze raz, tak głośno jak się da, jak to leciało?[refren]Jestem Slim Shady, tak jestem prawdziwy ShadyWszyscy inni Slim Shady są tylko imitacjąWięc czy prawdziwy Slim Shady mógłby wstać?Proszę, czy mógłby wstać?Ha haWidocznie Slim Shady jest w każdym z nasPierdolić to, wszyscy wstańmy

Czy mogę prosić o uwagę?Czy mogę prosić o uwagę?Czy prawdziwy Slim Shady, może wstać?Powtarzam, czy prawdziwy Slim Shady, może wstać?Chyba będziemy mieli problem...Zachowujesz się jakbyś nigdy wcześniej nie widział białego człowiekaSzczęka ze zdziwienia na podłodze jak Pam kiedy Tommy przebił się przez drzwii przetrzepał jej tyłek gorzej niż przedtemKiedy pierwszy raz się rozwiedli rzucał nią po meblach(Ahh!)To powrót..."Czekaj, niemożliwe, chyba żartujesz,On nie powiedział tego, co myślę że powiedział, co nie?"I Dr. Dre powiedział...Nic, idioci!Dr. Dre nie żyje, zamknięty w mojej piwnicy!(ha-ha!)Feministki kochają Eminema[przygrywka:chigga chigga chigga]"Slim shady, nie mogę na niego patrzećPopatrz na niego, chodzi w kółko chwyta swojego sam wiesz copodrzuca wiesz kogo," "Tak, ale mimo to jest milutki!"Tak, prawdopodobnie mam parę luźnych śrubek w głowieAle to nie jest gorsze niż to, co dzieje się w sypialni twoich rodzicówCzasami chcę iść do telewizji i wyluzować, ale nie mogęChoć Tom Green posuwa martwego łosia"Mój zadek jest na twoich ustach, mój zadek jest na twoich ustach"I przy odrobinie szczęścia może mnie w niego pocałujeszI to jest wiadomość, którą dostarczamy małym dzieciomI oczekujemy od nich, żeby nie wiedziały co to jest damska łechtaczkaOczywiście, że będą wiedziały co to jest stosunekZanim nawet będą w czwartej klasieMają kanał Discovery, no nie?"Nie jesteśmy niczym innym tylko ssakami..."Cóż, niektórzy z nas są kanibalamiKtórzy tną innych ludzi otwierają ich jak melony[SLURP]Ale skoro możemy dymać martwe zwierzęta i antylopyTo nie ma powodu żeby dwóch mężczyzn nie mogło być razem[EWWW!] Ale jeśli się czujesz tak jak ja, to mam antidotumKobiety, machajcie rajstopami, śpiewajcie refren, a leci on tak:[refren x2]Jestem Slim Shady, tak jestem prawdziwy ShadyWszyscy inni Slim Shady są tylko imitacjąWięc czy prawdziwy Slim Shady mógłby wstać?Proszę,wstać, proszę wstać?Will Smith nie musi bluzgać w swoim rapie żeby sprzedać swoje nagraniaJa muszę, więc pierdolić go i ciebie też!Myślisz, że przejmuję się Grammy?Połowa krytyków nie jest nawet w stanie mnie strawićCo dopiero ze mną wytrzymać!"Ale Slim, co jeśli wygrasz, czy to nie bedzie dziwne?"Czemu? skłamalibyście tylko po to abyście mogli posadzić mnie tutaj obok Britney Spears?Cholera, Christina Aguilera lepiej zamień miejscaŻebym mógł siedzieć obok Carson Daly i Freda Durstai słuchać ich sprzeczek komu obciągneła pierwszemuTy mała suko, krytykujesz mnie w MTV"tak jest milutki, ale chyba jest żonaty z Kim, hihi!"Powinienem ściągnąć jej muzykę na MP3I pokazać całemu światu jak dajesz Eminemowi chorobę weneryczną [AHHH!]Rzygać mi się chce, jak na was patrzę, grupy dziewczynek i chłopcówNic tylko mnie wkurzaciewięc zostałem tu wysłany by was zniszczyć [bzzzt]I jest milion takich jak jaKtórzy klną jak ja, mają wszystko w dupie jak ja,Ubierają się jak ja, chodzą, mówią i zachowują się jak jaI też są super ale nie tak jak ja![refren]Stymuluję cię mentalnie gdy mnie słuchasz, bo mówię o tym,o czym ty żartujesz po cichu z przyjaciółmiJedyna różnica jest taka, że ja mam jaja żeby powiedzieć to przed wszystkimibez bycia fałszywym ani nie słodzącPo prostu biorę mikrofon i wszystko z siebie wypluwamCzy zgodzisz się z tym, czy nie, ja po prostu [ERR] Sram na toLepiej niż 90% raperów to potrafięZastanawiasz się dlaczego dzieciaki łykają te albumy jak valiumTo zabawne; jeśli utrzymam to tempo to mając 30 latBędę jedynym podopiecznym domu starców, który flirtujePodszczypując tyłki pielęgniarek kiedy się masturbuję ale cała torba viagry nie działaI każdy to czający się Slim Shady Mógłby pracować w Burger King, plując na twoje krążki cebulowe [HACH] Albo okrążać parkingKrzycząc "Gówno mnie to obchodzi!"Z opuszczonymi szybami i włączonym systememWięc czy prawdziwy Slim Shady mógłby wstać?I wystawić jeden z tych palców z obu rąk?I być dumnym z tego, że jest pozbawiony zmysłow i kontroliI jeszcze raz, tak głośno jak się da, jak to leciało?[refren]Jestem Slim Shady, tak jestem prawdziwy ShadyWszyscy inni Slim Shady są tylko imitacjąWięc czy prawdziwy Slim Shady mógłby wstać?Proszę, czy mógłby wstać?Ha haWidocznie Slim Shady jest w każdym z nasPierdolić to, wszyscy wstańmy

.Czy mogę prosić o uwagę?Czy mogę prosić o uwagę?Czy prawdziwy Slim Shady, może wstać?Powtarzam, czy prawdziwy Slim Shady, może wstać?Chyba będziemy mieli problem...Zachowujesz się jakbyś nigdy wcześniej nie widział białego człowiekaSzczęka ze zdziwienia na podłodze jak Pam kiedy Tommy przebił się przez drzwii przetrzepał jej tyłek gorzej niż przedtemKiedy pierwszy raz się rozwiedli rzucał nią po meblach(Ahh!)To powrót..."Czekaj, niemożliwe, chyba żartujesz,On nie powiedział tego, co myślę że powiedział, co nie?"I Dr. Dre powiedział...Nic, idioci!Dr. Dre nie żyje, zamknięty w mojej piwnicy!(ha-ha!)Feministki kochają Eminema[przygrywka:chigga chigga chigga]"Slim shady, nie mogę na niego patrzećPopatrz na niego, chodzi w kółko chwyta swojego sam wiesz copodrzuca wiesz kogo," "Tak, ale mimo to jest milutki!"Tak, prawdopodobnie mam parę luźnych śrubek w głowieAle to nie jest gorsze niż to, co dzieje się w sypialni twoich rodzicówCzasami chcę iść do telewizji i wyluzować, ale nie mogęChoć Tom Green posuwa martwego łosia"Mój zadek jest na twoich ustach, mój zadek jest na twoich ustach"I przy odrobinie szczęścia może mnie w niego pocałujeszI to jest wiadomość, którą dostarczamy małym dzieciomI oczekujemy od nich, żeby nie wiedziały co to jest damska łechtaczkaOczywiście, że będą wiedziały co to jest stosunekZanim nawet będą w czwartej klasieMają kanał Discovery, no nie?"Nie jesteśmy niczym innym tylko ssakami..."Cóż, niektórzy z nas są kanibalamiKtórzy tną innych ludzi otwierają ich jak melony[SLURP]Ale skoro możemy dymać martwe zwierzęta i antylopyTo nie ma powodu żeby dwóch mężczyzn nie mogło być razem[EWWW!] Ale jeśli się czujesz tak jak ja, to mam antidotumKobiety, machajcie rajstopami, śpiewajcie refren, a leci on tak:[refren x2]Jestem Slim Shady, tak jestem prawdziwy ShadyWszyscy inni Slim Shady są tylko imitacjąWięc czy prawdziwy Slim Shady mógłby wstać?Proszę,wstać, proszę wstać?Will Smith nie musi bluzgać w swoim rapie żeby sprzedać swoje nagraniaJa muszę, więc pierdolić go i ciebie też!Myślisz, że przejmuję się Grammy?Połowa krytyków nie jest nawet w stanie mnie strawićCo dopiero ze mną wytrzymać!"Ale Slim, co jeśli wygrasz, czy to nie bedzie dziwne?"Czemu? skłamalibyście tylko po to abyście mogli posadzić mnie tutaj obok Britney Spears?Cholera, Christina Aguilera lepiej zamień miejscaŻebym mógł siedzieć obok Carson Daly i Freda Durstai słuchać ich sprzeczek komu obciągneła pierwszemuTy mała suko, krytykujesz mnie w MTV"tak jest milutki, ale chyba jest żonaty z Kim, hihi!"Powinienem ściągnąć jej muzykę na MP3I pokazać całemu światu jak dajesz Eminemowi chorobę weneryczną [AHHH!]Rzygać mi się chce, jak na was patrzę, grupy dziewczynek i chłopcówNic tylko mnie wkurzaciewięc zostałem tu wysłany by was zniszczyć [bzzzt]I jest milion takich jak jaKtórzy klną jak ja, mają wszystko w dupie jak ja,Ubierają się jak ja, chodzą, mówią i zachowują się jak jaI też są super ale nie tak jak ja![refren]Stymuluję cię mentalnie gdy mnie słuchasz, bo mówię o tym,o czym ty żartujesz po cichu z przyjaciółmiJedyna różnica jest taka, że ja mam jaja żeby powiedzieć to przed wszystkimibez bycia fałszywym ani nie słodzącPo prostu biorę mikrofon i wszystko z siebie wypluwamCzy zgodzisz się z tym, czy nie, ja po prostu [ERR] Sram na toLepiej niż 90% raperów to potrafięZastanawiasz się dlaczego dzieciaki łykają te albumy jak valiumTo zabawne; jeśli utrzymam to tempo to mając 30 latBędę jedynym podopiecznym domu starców, który flirtujePodszczypując tyłki pielęgniarek kiedy się masturbuję ale cała torba viagry nie działaI każdy to czający się Slim Shady Mógłby pracować w Burger King, plując na twoje krążki cebulowe [HACH] Albo okrążać parkingKrzycząc "Gówno mnie to obchodzi!"Z opuszczonymi szybami i włączonym systememWięc czy prawdziwy Slim Shady mógłby wstać?I wystawić jeden z tych palców z obu rąk?I być dumnym z tego, że jest pozbawiony zmysłow i kontroliI jeszcze raz, tak głośno jak się da, jak to leciało?[refren]Jestem Slim Shady, tak jestem prawdziwy ShadyWszyscy inni Slim Shady są tylko imitacjąWięc czy prawdziwy Slim Shady mógłby wstać?Proszę, czy mógłby wstać?Ha haWidocznie Slim Shady jest w każdym z nasPierdolić to, wszyscy wstańmy

I was born in 1982 all my family cames 

from simple country poeople but as all of my brothers of blood cames from heroes on our heart is writen "God Honor Homeland ". Simple country people like us means huge trouble because it"s war for live only to die in sicknes and pain almost always alone even family in the end thurn's back!!!

 

My grand grandpa shoot in head on he's knee's for saving strangers live because it is IMPORTAND just LIVE every one "imagine that".

My gran granmather as a little girl rescu her sister from attacker full armed soliders camp escaped with her thru the wood and survive in winter summer spring autmn couple year's till the end of war they survive only thank's {EXECKLY}

HELP only cereal seeds.Why???? Miricle that was maen to be she was lucky maybe like lucky luck yee that too but also adrenaline desperation huge heart broken on milions pieaces no other way two choice denstiny no any help!!!!! What will you do on her possition ???? I will answear you NOTHING ELSE ONLY CRY and I even today in my war for normal life with human rights !!!!!  This even armed marines have like powerball chance to perform this ohh i forgot for shure rambo or chuck noriss i new you now that, everythitg  this was in it ??? But you now what is my possition of siting and wathing and i will tell you "she did it on her legs with her hend's  for sure she prayd to  her God for Help  and go straight to the den of the beast and thath's a fact and a local legend as also familly thru story !!!! That was only start that you can imagine how i stil egzist. So let's go.

First step like they say marihuana but that i love till thoday it rescu my everything when nothing else helps.Siknes cames with amfethamine witch one i hated from  the start 5 months a asked parents for help with adiction and start my inside fight and the ring didin't bell till now like someone sad "show must go on".That was my start of the end.I was 16

 

 

It was about 1997-1999 i was in high school first contackt witch my awareness didn't contact and treat serious was come but ridicouls because my reality crashed with enather witch one i didnt understend i didn't now rules as i was catchin the topic of sytuacion it also start hurts but not physically or

 biologic headeic but all of wright "I" and from the top to the bottom in my head started also egzist a lot of horror things and thoths for witch one i was tried to find explenation of troubles witch was starting in my beginning grownup live. First video and audio cams on slepless night i saw an animals in my home walking jumpin kiding lafing having fun and telling me that if I will take my live from me i will have money everything i want and have wanderfull live.From this day I was only suffered, parents start again faight with me for my live and start looking for good doctor for me, of course that psychycal specialization first they go was the highest level professor but no one of them decide  help us enather after enather and only one recipe of threatment for double diagnozis shizofrenia paranoidal with adiction enslave with chains or discar him from home and leave on his own {could said correctly "get rid of the problem" } . But miricle hapends ONE couple years older then me starting his way of him  took the challange he was first year on his own in Medicine. It was day by day starting with pain and chaos in my had every day biger and biger woices started to be agrassiv and attacking it was 1000 thoughts in 1 second and in my reality only medicine can help and not always.

So on my own i was trayed to find rezolution for this sicknes in one 0.001min i catched i hear about the way hove go to Gods court you now to this one the firs wich egzist.I wasn't scared because i was young and did only stupid thing but not bad rather i expect help with huge for me trobule, then the punishment{start my"way through hell to proof i'm not insane"}

 

 

 worst with every day more tragic also with pain like with mess in my head.And it started my to stand up stright and with my head high this score was like denided of physiclly law he deprived me power of faith and hope later also a dreams fantasy imagination perspective for any future  only to hit the ground with my head one time by one this verdictk like it is always in life good and bad sides in this was one thought I grab "fuck everything do what you want don't fuck with enything and just keep mowing" .One moment someone said I am  God that one the tallest {secon one???} but i was in this countdawn second she make something in my head that was for me magic and huge one, then i didn't now enything about magic even this from harry potter.A  that thing asked do I help make this world better place to live I didn't know what She means because me with two legs two hand and a head he is GOD so i stand up like for an order too do my best I didn't even thing prize or payment because it is my human duty and she asked me what i WANT at the finish for my dadication so I answer like everybody in my position standart young blood  dream i now what you calculate no not bilions in hundrets for me that was only 200 milion $. I wont be explaining my self by front of anyone officialy for only me and my needs .I forgot about it in enather second but it hapends and started that how i fucked in my destiny!!!!

 

 

{this is not the beginning}And till now 2019 i don't understand how didn't fall from clif of the egzistence.20 year's of my live like a paper from calendar thats what left are only moment's:

                  1

-in my living building area  place of my parents home not "my city" only place were i was sleeping in one moment all dog's start barking aggressor on me it like bark with words with all flippin wich i feell all of me in time of travel my sences was evoluating and they intensified what gives credence and from this moment i start loose me self in crash of realistycs.I love dog's and animal's thats way i didn't understund wtf they say that i have their money and that i have to do everything they say for them that i belong as a live to them. Like a dath stone and that is normal{WTF WTF WTF}

they barking 24/7 whanted from me to say "promis" about that money they want{in this year of this planet i menaged some kind of virtual money when in egzisting net haven't ben any payment form even by The Oldest,First,Tallest,Strongest,Gameres,Shitus and any else with MAGIC POWER to use by} ABSTRACT PARANOIA.And another problem is it just dog's or ther owners my neighbers.I can't hold any more i promis them that money.

              2

-someone said that one of them left me  for begining of my destiny 1000 000 000 000 he didn't even stop saying like it wakes up all lives start song of envy, engry, malice, jealousy with the melody of sick lives Summer Hit 2001Psycho vs Paranoia feat "We are the champions" and a vice-versa about my moment to one the clock i mouving always forvard real Hard Rap Song living with us artist free translation title "whoreson"* lyrics starts from words "And now I'll quote Him"

*Bad O.G. like also every bad human    with no respect

to any rules.

 

    

{topic: GIFTS of egzistance of "I" will be repeated and continued in monents of this travel}.But WTF what cash I live on a parents bill.So what to do they demand fuck. Being from moneys still present heres from me, my idea that big money can't be lost by gift's to those who demnd money like this like economy said have to work to earn an from benefits carry good to pepole who most they need and slowly make live better becayse many makes many they say that i'm a liar and a chief that a i can't be owner of such a money,in this sickness of $$$$ they sad i'm greed and spend all this money only 

whims like 100 year gives inaf time for fun on that cost of king live on one human live wich form I have till now then I just didn't knew that also is  something like"magic power market"{the only one argument i used only because my thoughts at the start my new adult on my own new real fantasy live like "do what you want and can and don't even look back" "run deep run wild"Lykke-LI I follow you deep sea baby..}

from my mouths like I alwayes talk to my self in {at least for me}my mind only because it is autentic fact and stop 1.2.3 but it caunts in this little petty duplicitous false live game of the best of the best in their reality goods mether the most {why???}"life or deth " !!!! oki :p let it be give this one gay 15000000 {son of mother from rich house with money on acoutnt's dirty money oficial legalized} and enather one gay {poor young boy no future no possibilities in pathology famili from parents with brathers only on his own} give that one for a start 800000 and like this i joke from rest only to shut there mounth.No efeckt it only triple and every day stronger harder louder demands like even from a fuckin hell.

            2

-couple day's after 18 birthday left from my grandmather acount is whaithing form mi with about 100$. By the way to the bank to close this acount a

lot of woices start saying too wait a little bit there will come huge money for me!!!!"how from who impossible" so i ofcourse didin't take it seriously 

just some kind of joke, and wright because faster i will give an gold eag from siting waithing and doing nothing till today.

           3

 

-birthday party the first one i remember and like a suprise.Organization: wife . It's funny how woman are she invite Bad O.G.{competition group} for what ofcourse to play on my mind like mosad in the start little bit of laf of me and on and on grab the knife, trying to take control on me by hipnosis 

and culminating moment show naked invitation fuck me to the guests. But in pressure my blood freez,time stop's and I alwaeys say noo!!!!!!

      

                     QUIZ

           Find Similaritis Use Your Imagination

 

 

 

 near the 

translatiom

and lyricks      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

[Rahim](Well, let's sing something funny) x2Mostly, (mostly) I behave seriousMostly, (mostly) I don't irritate anybodyMostly, (mostly) I carefully listen to advices Mostly, (mostly) I don't feel braveMostly, you can see it clearlyEntourage doesn't infect meThrough imagination I create my selfAdequate to nameR plus A plus HI do what I have toI rhyme when the music playsI'm one of PfkNot of club AAI have a lot of ideasLike in the bag without bottomBe what be, being myself is my domainFashion shows or fashion magazines don't interest me at allMy manner I select like old woman select corals I've got personal type like IDAnd personal reasonTo feel easily, looselyPolish lineage on fileI base only on facts[Fokus]I want to be atypical, uniqueDisposable and original[Rahim]Even if I copy it is only in Photocopying pointsWhen somebody duplicate someoneI think he's zeroI tell the honest truthBecause I don't like when somebody is lyingI serve with help, not on every callI've got my own opinions and a number of reasonsI'm constant, irrespective of place, time and action[Gutek]From A to Z, from Z to AI am I, it's obvious like two plus twoYears pass and I am still I and me[Magik]And not! I don'r care about be canonizedI am I, so as me I want to be famedTrue like boletus, not like anil sweaterI'm motivated by one ruleBe yourselfBe what be yourselfLet yourself be decorationNot once, but round the clockI hit by white to black like by billiard ballCalculate area of base which is the originalOr plot of activity, if you are a marionetteIt is enemy's suggestion, it devour you like beastTalk to heart of sound, because there's amnestyFrom A to Z, from Z to AI am I, it's obvious like two plus twoIt's straight like wire, I never plays with notesAnd I've got a lot of rhymes, which I wasteJust when I stay at the microphoneI don't avoid side of microphone, no![Gutek]From A to Z, from Z to AI am I, it's obvious like two plus twoYears pass and I am still I and meFrom A to Z, from Z to AI am I, it's obvious like two plus twoYears pass and I am still I and me[Fokus]Technique of Fokusonic arisesFrom ego as big as galaxyI don't miss any elementTo my me, the scale doesn't touch meLet me use the exampleThere's one Dragon, which is not a reptilianHe follow the track of heart, not the herdHis temples are decorated by diadem woven of freedomHis words are waterfall of blissBy this water within its warehouseHe floods as heavy rain or overwhelms by hailEven if you want it or not, you're lunch for himI do what I love to, it doesn't disturb anyoneI do it, because I like it and I know that you know, what I meanI do it, because I want to do it and I know that I do it wellI want and I do, everything else doesn't matter[Gutek]From A to Z, from Z to AI am I, it's obvious like two plus twoYears pass and I am still I and meI avoid playing when I'm representing reggaeSo for one purpose be what be I operateAnd effect, believe - 'Please', positive floSigned: GutekFrom A to Z, from Z to AI am I, it's obvious like two plus twoYears pass and I am still I and meFrom A to Z, from Z to AI am I, it's obvious like two plus twoGutek already knows Paktofonika

- First love:

one of my little freaky dreams was to have beautiful

girl with a liitle bit of cash it happend's. First coctact with her was perfect in this little village i was the most wanted men. She start's with "I love You From Similar shool" It makes my heart bit's faster . But she

cut this good start with error because she want to deal about marriage with her father and brathher's " wtf i will merry her or them so fuck it" And that's why the bigining was also the end.But situacion was not that simple she was doughter of mafia boss so like it is she wanted to

take my by forse. And It was the start of war for love.

IMAGINE THAT

Blog 

    - it's one from the beginning i was dealing the THC so

i went to my solider to give him next part of the stuff.When i was

close to his home i saw a men with his hand like saying stop or

"howk" in the car on the registrations of church area with the 

telepatic transmition of solider dead mayher to don't give him this.

But what can i say "sorry winethu bizness is bizness" 

6

    - The Wedding: She show me up like flying in the sky sad

"look i'm a plane will you merry me". This girl was like a dream comes thrue so offcours i said "yes" some kind of huge spices of live withe the power of god conect us something bad and strong.

Me not but she feel me by this wery present in her.Because everone and everything stand's on our way to met, she hurt's wery bad cry for sick love.

7

     - destiny: firsr words about was I have to make all agree

to changes that will make everybody happy " WTF like i dream about anything else". So i said what i new like a definition of changes "take out bad things add my good ideas to make it more colour" but that they relity bad was by them wanted so I was

confused why. I didn't fight with this just thry to do my best.

It was another one mision impossible.

8

       - first LSD: I took way too much and i landed at this diffrent side of mirror with an full video and audio. It was like 

News when i went to fastfood for a burger in Tv News lady on live one more time i w'on i will be rich wright here wright now.Like shadows runing and allaround everybody alarm "POLICE !!! POLICE!!!" And firs sign when we were drive  by the taxi stop

frend says "you are shaving"and I'm make a mowe my hand around my face like i was.

 

* shaving beard means you are wrong that's good change your's

possition

 

 

9

      - The sign's it cames hard to explein but all that's what's going on is everything in live like dress, food , drink, colours, means enything there world but nothing it realy is.Like also conected with numbers of it.At the start I have to fight with it

and depend of means and numbers for me it was good but almost

all of it is bad because I'd like to eat with taste not eny else.

    1{About}

         -Home sweet home before I moved with parents to another city it was quite calm neigberhood simple familly houses.

When shit coms down it was like this:

 

this song is from this same year of topic and belive or not but it cames from my live shit!!!!

 

 

 

 

10

 

      - {second one} execly it was goddess She's present 24/7 

in this moment She asked like an offer I can be like her in her goddness possition I understend it is like a cloud around everything helping people to have a better live.But it was huge power it

spooked me and I refused.

About:

 

11

 

         - Kids in one moment one of the voice said that i have them already "how" and quite a lot because in them reality good genetics is very wanted by the girls to have wonderful child.

And those women are desperate in this topic. For me kid is 

special treatment responsibility duty for always.They wanted from 

me to recognize those kids as my.Later it shows but it was only 

to have a promision for using those poor kids for own benefits.

I didn't agree for it whot only cumulate problem.

Near video is from mouth those girls:

 

12

 

           - This first relationship with wife was very complcated

I as loving in mind thats way I was correct because I wasn't on

hard emotion and I was always by her side when she said to me to. Because if you love someone the most important in it is that one happines.She was higher social position,her father was mafia boss.In time of our love travel she also understand how to love. And everytime She can She stand's for me as my back. We let go of the venom and it cames this one:

 

13

 

           - someone of them said that something lik bad luck 

dan't egzist because everything is always done by one of them

but to proof egzistence of bad luck I use only one argument if in live of one person hapends something bad even by someone's action further it loves to double even triple or everythin fucks. It's live 

one think have consecuenses.Like it is "when fucks one like to fucks it all" and that's a bad luck.

14

        -wife: when i had inaf of that love story i was trying to get rid of the problem I start from threat's it was such game of words that I thoth it will halp but it make only problem biger and

escalate the relationship.Her brother was protected in start of high shool by his father the boss by the boodyguard solider in this shool because this high shool was at my territory and I will tell you one thing this boodyguard would not by any problem for me

if I want to hurt this boy.But today I admire this gay because later he want to confront with me. And I respect him.

15

       -and beige nessesery words our venom love song

 

16

 

           -as I always remember I was talkink to my self in my mind 

have a lot of convesrations with my imagination. I was always sure that

it is only in my head.A the start in this momen I was helping my mother in her little shop one of the client said that I insult them. But what 

can I do with it. Thos words were coming from my mouth like runing 

river only thought by thought,From this moment my little dream was

to have it under contror because bueatiful speech is silver but

silence is gold. Maybe thats way bueatiful speech will tell you everything but change nothin I reather like to move than only have

everyting to say about everthing.

 

17

 

             - about someone cald "Calm" is someone with whom I've

extinguished neighbors dream. And till today I think about him

as my huge friend.His present were given mi hope faith and 

power to go on to bealive in a better tomorow.That why and how 

I fell in love with "white"

 

 

 

 

18

 

             -also at the beginning I learned about my one of talent

"I have a hundred ideas in a bottomless bag". It cames with

huge punch of amphetamine venom. And like idea after idea They 

said to write all of it on paper but it wasn't possible by the amout of these ideas. 

 

 19

 

                -first job in destiny was make Chine to let world move their

production on their terytory so I convinced the goverment to let

in the western company.Their had a lot of free and cheap hends 

to work and today it's bear fruit because Asia now is totally difrent

then in the beginning.

 

20

 

         -And another one Judish vs Palestinians question for me

how to solve the terrorist atak.My rezolution and first idea 

with it was build such a big wall that even car trap will be stoped.

Like in my words was hiden promision to let them do this and 

it was great job because it works till today.

 

Thoughts:

                  "the robe is beautifying"

Sign:

                   ["t-shirt" ="colleague"]                 =the spill of thought

 

 

21

 

                  -Let's go a little bit in the present exactly 2017 in

my story at the end,not yet on the plot.Cames to me angel

quess wich one.The Gabriel he asked me will I will commit to HELP

regarding Arabian race of their wealt on their land???

It was a question of stopping the acttivities in the course 

of wich Islam was.!!!!

I already had it in yhe work of destiny so it was enough 

to confirm....one simple "YES NO PROBLEM".

That's how i stopped Third Warld War.

 

22

 

                 -When I started to flow with my destiny I get under 

her control.From the leash I would break up only for saving someone's live.And a song about wich still is bad memory.

but to be honest I have to remind here A her venom song 

wich one have always bringing smile on my face and it goes like

this:

 

23

 

              - wife I had to live with her in my head but 

didn't have possibility to have it real.When I went to her 

everything stood in our way this same she had.She tried harder

to fight for us.But in one moment I pass because our love wasn't 

ment for us.Till now I love this in real when we  are passing by.
Sylwia Grzeszczak "Mijamy Się" Feat Liber

Which time i tkink, it's just you, next mistakelose power day after dayMaybe light-year far from here? Could almost short step?Separates us from each other already?Will the roads maerge fate?Will us to the written this?The world is turning around so fast,It's not so much lasting things...We pass itself, it is you perhaps?But why do will still have to go alone?We pass itself constantly, i will make the biggest mistake,When you were coming and i say it's not what i'm looking for.And everyday i ask where are you, where?For how long, because in this,crazy world i don't wantfallow the path of chaos, you knowthe best way, i want your touch, voiceand with the eyes of your steal every glance, their lusterlike relief and live here as in heaven it has now a valueI'm trying to find you in crowd (of people) and the time is still rushing relentlessyI am looking continues, i can't stop.Will the roads merge fate?Will us to the written this?The world is turning around so fast,It's not so much lasting things...We pass itself, it is you perhaps?But why do we still have to go alone?We pass itself constantly, i will make the biggest mistake, When you were coming and i say that it's not what i'm looking for.Do we ever meet?I don't where should i look for you...Maybe you've been near, can itself passedand it won't be a second chance who knows?We pass itself, it is you perhaps?But why do we still have to go alone?We pass itself constantly, i will make the biggest mistake, When you were coming and i say that it's not what i'm looking for.We pass itself, We pass itself constantly...

 

 

 

24

 

                     -Lets go back to the start of loss of consciousness.

It was at the beginning I was friends with some new people 

We were almost all time ride and smoke and use any else kinde

of drugs I was single and I didn't have on my mind plan of any changes with it, but in one moment I lose my head for one of those girl and doin't even now how it happends.Problem was in that she belong to some other gay  like an O.G. . I respect that so I

did't touch this girl. Company around start the topic of something like membership of her to this O.G. Group. But hole action start

when one of them broke the glass in my father car, I couldn't

and didn't want to find reason to tell my old gay anything else about this glass then thrue!!!!And because my father was a cop

but not normal rather like a good policeman that even bad gays 

like him, and the machine of dreams started.First he and my uncle meet them and tried to induce peace.But like it is with Bad O.G. with no rules event between another O.G. thats way the rest of the city stands by my side.One of my man said to my that on nest party at the Club I have to ask this girl officialy to decide

with who she wants to be because she was the center of the situation.When the hour has arrived I sobered from this sick feeling my mind generate bad opinion about her I decided to 

to officially apologize her man and get rid of her from my live.

No one expected such a turns of events some girls even laf that

I'm a pussy. But today I think about it like a wisest decidion!!!!!

And a song about

 

 

 

 

25

 

                 -In whole this story from the start till now are alwayes

present voices which are trying to help me in every way like regaling me a good word ,advise me what to do to get as little 

as possible.The most important was how to move in the world 

of subtext or trying to urge me to do somethingthat would help

me.They even tried against me.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WILL BE CONTINUED   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

I was born in 1982 all my family cames 

from simple country poeople but as all of my brothers of blood cames from heroes on our heart is writen "God Honor Homeland ". Simple country people like us means huge trouble because it"s war for live only to die in sicknes and pain almost always alone even family in the end thurn's back!!!

 

My grand grandpa shoot in head on he's knee's for saving strangers live because it is IMPORTAND just LIVE every one "imagine that".

My gran granmather as a little girl rescu her sister from attacker full armed soliders camp escaped with her thru the wood and survive in winter summer spring autmn couple year's till the end of war they survive only thank's {EXECKLY}

HELP only cereal seeds.Why???? Miricle that was maen to be she was lucky maybe like lucky luck yee that too but also adrenaline desperation huge heart broken on milions pieaces no other way two choice denstiny no any help!!!!! What will you do on her possition ???? I will answear you NOTHING ELSE ONLY CRY and I even today in my war for normal life with human rights !!!!!  This even armed marines have like powerball chance to perform this ohh i forgot for shure rambo or chuck noriss i new you now that, everythitg  this was in it ??? But you now what is my possition of siting and wathing and i will tell you "she did it on her legs with her hend's  for sure she prayd to  her God for Help  and go straight to the den of the beast and thath's a fact and a local legend as also familly thru story !!!! That was only start that you can imagine how i stil egzist. So let's go.

First step like they say marihuana but that i love till thoday it rescu my everything when nothing else helps.Siknes cames with amphetamine witch one i hated from  the start 5 months a asked parents for help with adiction and start my inside fight and the ring didin't bell till now like someone sad "show must go on".That was my start of the end.I was 16

 

 

It was about 1997-1999 i was in high school first contackt witch my awareness didn't contact and treat serious was come but ridicouls because my reality crashed with enather witch one i didnt understend i didn't now rules as i was catchin the topic of sytuacion it also start hurts but not physically or

 biologic headeic but all of wright "I" and from the top to the bottom in my head started also egzist a lot of horror things and thoths for witch one i was tried to find explenation of troubles witch was starting in my beginning grownup live. First video and audio cams on slepless night i saw an animals in my home walking jumpin kiding lafing having fun and telling me that if I will take my live from me i will have money everything i want and have wanderfull live.From this day I was only suffered, parents start again faight with me for my live and start looking for good doctor for me, of course that psychycal specialization first they go was the highest level professor but no one of them decide help us enather after enather and only one recipe of threatment for double diagnozis shizofrenia paranoidal with adiction enslave with chains or discar him from home and leave on his own{could said correctly"get rid of the problem"}. But miricle hapends ONE couple years older then me starting his way of him  took the challange he was first year on his own in Medicine. It was day by day starting with pain and chaos in my had every day biger and biger woices started to be agrassiv and attacking it was 1000 thoughts in 1 second and in my reality only medicine can help and not always.So on my own i was trayed to find rezolution for this sicknes in one 0.001min i catched i hear about the way hove go to Gods court you now to this one the firs wich egzist.I wasn't scared because i was young and did only stupid thing but not bad rather i expect help with huge for me trobule, then the punishment{start my"way through hell to proof i'm not insane!!!"}

 

 worst with every day more tragic also with pain like with mess in my head.And it started my to stand up stright and with my head high this score was like denided of physiclly law he deprived me power of faith and hope later also a dreams fantasy imagination perspective for any future  only to hit the ground with my head one time by one this verdictk like it is always in life good and bad sides in this was one thought I grab "fuck everything do what you want don't fuck with enything and just keep mowing" .One moment someone said I am  God that one the tallest {secon one???} but i was in this countdawn second she make something in my head that was for me magic and huge one, then i didn't now enything about magic even this from harry potter.A  that thing asked do I help make this world better place to live I didn't know what She means because me with two legs two hand and a head he is GOD so i stand up like for an order too do my best I didn't even thing prize or payment because it is my human duty and she asked me what i WANT at the finish for my dadication so I answer like everybody in my position standart young blood  dream i now what you calculate no not bilions in hundrets for me that was only 200 milion $. I wont be explaining my self by front of anyone officialy for only me and my needs .I forgot about it in enather second but it hapends and started that how i fucked in my destiny!!!!

 

{this is not the beginning}And till now 2019 i don't understand how didn't fall from clif of the egzistence.20 year's of my live like a paper from calendar thats what left are only moment's:

                  1

-in my living building area  place of my parents home not "my city" only place were i was sleeping in one moment all dog's start barking aggressor on me it like bark with words with all flippin wich i feell all of me in time of travel my sences was evoluating and they intensified what gives credence and from this moment i start loose me self in crash of realistycs.I love dog's and animal's thats way i didn't understund wtf they say that i have their money and that i have to do everything they say for them that i belong as a live to them. Like a dath stone and that is normal{WTF WTF WTF}

they barking 24/7 whanted from me to say "promis" about that money they want{in this year of this planet i menaged some kind of virtual money when in egzisting net haven't ben any payment form even by The Oldest,First,Tallest,Strongest,Gameres,Shitus and any else with MAGIC POWER to use by} ABSTRACT PARANOIA.And another problem is it just dog's or ther owners my neighbers.I can't hold any more i promis them that money.

              2

-someone said that one of them left me  for begining of my destiny 1000 000 000 000 he didn't even stop saying like it wakes up all lives start song of envy, engry, malice, jealousy with the melody of sick lives Summer Hit 2001Psycho vs Paranoia feat "We are the champions" and a vice-versa about my moment to one the clock i mouving always forvard real Hard Rap Song living with us artist free translation title "whoreson"* lyrics starts from words "And now I'll quote Him"

*Bad O.G. like also every bad human    with no respect

to any rules.

 

 

{topic: GIFTS of egzistance of "I" will be repeated and continued in monents of this travel}.But WTF what cash I live on a parents bill.So what to do they demand fuck. Being from moneys still present heres from me, my idea that big money can't be lost by gift's to those who demnd money like this like economy said have to work to earn an from benefits carry good to pepole who most they need and slowly make live better becayse many makes many they say that i'm a liar and a chief that a i can't be owner of such a money,in this sickness of $$$$ they sad i'm greed and spend all this money only 

whims like 100 year gives inaf time for fun on that cost of king live on one human live wich form I have till now then I just didn't knew that also is  something like"magic power market"{the only one argument i used only because my thoughts at the start my new adult on my own new real fantasy live like "do what you want and can and don't even look back" "run deep run wild"Lykke-LI I follow you deep sea baby..}

 

from my mouths like I alwayes talk to my self in {at least for me}my mind only because it is autentic fact and stop 1.2.3 but it caunts in this little petty duplicitous false live game of the best of the best in their reality goods mether the most {why???}"life or deth " !!!! oki :p let it be give this one gay 15000000 {son of mother from rich house with money on acoutnt's dirty money oficial legalized} and enather one gay {poor young boy no future no possibilities in pathology famili from parents with brathers only on his own} give that one for a start 800000 and like this i joke from rest only to shut there mounth.No efeckt it only triple and every day stronger harder louder demands like even from a fuckin hell.

            2

-couple day's after 18 birthday left from my grandmather acount is whaithing form mi with about 100$. By the way to the bank to close this acount a

lot of woices start saying too wait a little bit there will come huge money for me!!!!"how from who impossible" so i ofcourse didin't take it seriously 

just some kind of joke, and wright because faster i will give an gold eag from siting waithing and doing nothing till today.

           3

 

-birthday party the first one i remember and like a suprise.Organization: wife . It's funny how woman are she invite Bad O.G.{competition group} for what ofcourse to play on my mind like mosad in the start little bit of laf of me and on and on grab the knife, trying to take control on me by hipnosis 

and culminating moment show naked invitation fuck me to the guests. But in pressure my blood freez,time stop's and I alwaeys say noo!!!!!!

 

    QUIZ 

Find Similiraritis read beatwen the lines

 

 

 

 

 

from my mouths like I alwayes talk to my self in {at least for me}my mind only because it is autentic fact and stop 1.2.3 but it caunts in this little petty duplicitous false live game of the best of the best in their reality goods mether the most {why???}"life or deth " !!!! oki :p let it be give this one gay 15000000 {son of mother from rich house with money on acoutnt's dirty money oficial legalized} and enather one gay {poor young boy no future no possibilities in pathology famili from parents with brathers only on his own} give that one for a start 800000 and like this i joke from rest only to shut there mounth.No efeckt it only triple and every day stronger harder louder demands like even from a fuckin hell.

-couple day's after 18 birthday left from my grandmather acount is whaithing form mi with about 100$. By the way to the bank to close this acount a

lot of woices start saying too wait a little bit there will come huge money for me!!!!"how from who impossible" so i ofcourse didin't take it seriously 

just some kind of joke, and wright because faster i will give an gold eag from siting waithing and doing nothing till today.

           3

 

-birthday party the first one i remember and like a suprise.Organization: wife . It's funny how woman are she invite Bad O.G.{competition group} for what ofcourse to play on my mind like mosad in the start little bit of laf of me and on and on grab the knife, trying to take control on me by hipnosis 

and culminating moment show naked invitation fuck me to the guests. But in pressure my blood freez,time stop's and I alwaeys say noo!!!!!!

 

         QUIZ

Find similaritis read beatwen the lines

from my mouths like I alwayes talk to my self in {at least for me}my mind only because it is autentic fact and stop 1.2.3 but it caunts in this little petty duplicitous false live game of the best of the best in their reality goods mether the most {why???}"life or deth " !!!! oki :p let it be give this one gay 15000000 {son of mother from rich house with money on acoutnt's dirty money oficial legalized} and enather one gay {poor young boy no future no possibilities in pathology famili from parents with brathers only on his own} give that one for a start 800000 and like this i joke from rest only to shut there mounth.No efeckt it only triple and every day stronger harder louder demands like even from a fuckin hell.

            2

-couple day's after 18 birthday left from my grandmather acount is whaithing form mi with about 100$. By the way to the bank to close this acount a

lot of woices start saying too wait a little bit there will come huge money for me!!!!"how from who impossible" so i ofcourse didin't take it seriously 

just some kind of joke, and wright because faster i will give an gold eag from siting waithing and doing nothing till today.

           3

 

-birthday party the first one i remember and like a suprise.Organization: wife . It's funny how woman are she invite Bad O.G.{competition group} for what ofcourse to play on my mind like mosad in the start little bit of laf of me and on and on grab the knife, trying to take control on me by hipnosis 

and culminating moment show naked invitation fuck me to the guests. But in pressure my blood freez,time stop's and I alwaeys say noo!!!!!!

 

When you come back, I'll be waitingI'll go straight down the street.Buy a newspaper, take the dog.I'll sit sit on a bench, I'll finish the scriptSo it's ready for whenCome evening come evening in front of my homeI'll put up a screen and play a movieSomething about me and youI'll cure my neighbors' sick dreamsFrom the heavens flying came my great friendWhen he touched down I was eating a sandwichHe dreamed that he's a sick man, he thinksSo sit down and stop worrying, becauseCome evening come evening in front of my homeI'll put up a screen and play a movieSomething about me and youI'll cure my neighbors' sick dreamsCome evening in front of my homeI'll put up a screen and play a movieSomething about me and youI'll cure
my neighbors' sick dreams x2

 
By you he's getting back home at dawnBelieving in one "I'm sorry" for the thousand of he's nonsensesBy you I hear her crying in the night from behind the wallWhen you're clenching his hand into the fist, what is falling on the tableI'm accusing you about of tears streams, loneliness, betrayal and angerI'm accusing you of this suffering, of wars flames, of poured bloodTestosterone...You're teaching him as with not a heart, but to feel with mindYou want him to believe, that "I love" not for sale isYou persuaded him that the fear is better than the respectSo you're putting him the weapon into the hand and still you are ordering him to run...I'm accusing you about of tears streams, loneliness, betrayal and angerI'm accusing you of this suffering, of wars flames, of poured bloodI'm accusing you about of tears streams, loneliness, betrayal and angerI'm accusing you of this suffering, of wars flames, of poured bloodTestosterone...I'm accusing you about of tears streams, loneliness, betrayal and angerI'm accusing you of this suffering, war's flames, bloodI'm accusing you, you, you...

That we can be together,no one bet a penny on that,and it's really just you and me,we hear each other, we know what sings in our souls.It's difficult to catch the wind,take seriously this crazy world,it's difficult, I knowto believe in fairy tales and weave them into life.This is the seventh forest, seven rushing rivers,behind all this already, fairy tale will begin,we'll write it, for the following lovers,as evidence of the immortal spell.Always be the same,Although everything flows around us,always be, hold the rudder,and do not let it end.It cannot go tell someone,if we did not come out, it is difficult to such a fate,and as long as these seven forests, rivers,and high mountains, I know that we get them.It's difficult to catch the wind,take seriously this crazy world,it's difficult, I knowto believe in fairy tales and weave them into life.This is the seventh forest, seven rushing rivers,behind all this already, fairy tale will begin,we'll write it, for the following lovers,as evidence of the immortal spell.Always be the same,Although everything flows around us,always be, hold the rudder,and do not let it end.You are the sameAlthough everything flows around us,always be, hold the rudder,and do not let it end.

21 maja 2019
Yes I had on start such a big many and something else like idea bottomless bag.And it isn't big art to spend many but tu spend first ou must earn
21 maja 2019
I was alwayes pretty boy in primary shool execkly pretty not handsome young girls loves pretty boys handsome stright adult man isn't for them such an attraction. It was 90'